Samenweringverband Waterland PO

SWV Waterland PO - Samen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod

Ouder- en Jeugdsteunpunt
Hier kunnen ouders de contactpersoon vinden waar zij terecht kunnen voor vragen en advies.
Ook kunnen ouders allerlei informatie vinden op deze webpagina. 

Ouders aan het woord

""

Onze kinderen gaan met heel veel plezier elke dag naar school! De school laat elk kind in zijn waarde. De juffen uit groep 1 weten ook wie de kinderen uit groep 8 zijn en andersom.