Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden die tijdens het schooljaar een aantal keren een inloopochtend houdt. De ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen tijdens de inloop vragen stellen over hun kind/leerling waar ze tegenaan lopen in de thuissituatie met bijvoorbeeld de opvoeding of op school in de groep.
 
De schoolmaatschappelijk werker zit ook in het Ondersteuningsteam van de school. Soms heeft een leerling het even lastig en biedt de schoolmaatschappelijk werker individuele hulp aan. Naast een luisterend oor tijdens de gesprekjes worden er tips gegeven over bijvoorbeeld weerbaarder worden, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met AD(H)D, scheiding van ouders, verlies/rouwverwerking enzovoort. Als blijkt dat ouder(s)/verzorger(s), kind of het hele gezin intensievere hulp nodig heeft, kan met toestemming de hulpvraag worden ingebracht in het Kernteam Jeugd van de gemeente Waterland.

De gemeente Waterland biedt deze hulpvorm voor de jeugd en scholen aan. Er zijn geen kosten verbonden als er hulp ingezet wordt vanuit de schoolmaatschappelijk werker.

Hieronder even een voorstelwoordje van Linda de Jong die op onze school werkzaam is.
 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Linda de Jong en ik ben de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind. Ik heb in het verleden als jongerenwerker gewerkt en heb veel ervaring als kinder- en jongerencoach. 

Als schoolmaatschappelijk werker kan ik gevraagd worden om mee te denken, wanneer leerkrachten en/of ouders zien dat een kind een extra steuntje nodig heeft op gebied van het gedrag of de emoties. Ik kijk altijd naar de kwaliteiten van een kind en werk van daaruit toe naar groei en ontwikkeling bij de dingen die als lastig worden ervaren. 

Contactgegevens: 

Linda de Jong - schoolmaatschappelijk werker in gemeente Waterland 

Mail: l.jong@desmd.nl 

Telefoon: 06 128 034 52 

werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 

  

""