MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit een gelijk aantal personeelsleden en ouders (minimaal 4 en maximaal 10). In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden, rechten en plichten de MR-leden hebben. De MR wordt geadviseerd door de directeur van de school. De MR-leden hebben stemrecht, de directeur, vanuit zijn adviserende rol, daarentegen niet.
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. De MR is bevoegd over deze aangelegen­heden aan het bestuur van de school (SPOOR) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR is dus een wettelijk orgaan. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
 

Leden MR Gouwzee
 

- Maaike Vos, voorzitter (ouder) 
- Marieke Schilder  (teamlid)
- Christiaan Fortanier (ouder)
- Annabel Remmers (teamlid)
- Ine Trees (ouder)

- Anouck Boogaard, secretaris (teamlid)

Klik hier voor de notulen van de bijeenkomst van 08-05-2017
Klik hier voor de notulen van  de bijeenkomst van 16- 01-2017
klik hier voor de notulen van de bijeenkomst van 31-10-2016
Klik hier voor de notulen van de bijeenkomst van  05- 09-2016
Klik hier voor de notulen van de bijeenkomst van 10-11-2015
Klik hier voor de notulen van de bijeenkomst van 7-9-2015
Klik hier voor het jaarverslag van 2013-2014.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 9-6-2015
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 20-04-2015
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 11-03-2015
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 29-01-2015.