Samenwerking School en SKW

 De Stichting Kinderopvang Waterland werkt  sinds 2007 samen met de  basisscholen in Waterland. Wij  voorzien in voor- en naschoolse opvang en  tijdens de reguliere vakanties en studiedagen (BSO). Ieder kind kan  gebruik  maken van de opvang die aansluit op de schooltijden tot 18.30 uur. Tijdens  vakanties is de opvang  geopend vanaf 07.30 - 18.30 uur en bij studiedagen  van school van 08.30 - 18.30 uur. Voorschoolse opvang  bieden wij aan van  07.30 uur, met een ontbijtje, tot school begint. Kinderen worden naar school  gebracht en  gehaald lopend, met de auto’s of onze Stynt (elektro  bolderwagen).  Inschrijven kan vanaf dat een kind 3 jaar.  Informatie over onze  opvang kunt u lezen op www.kinderopvangwaterland.nl
 


SKW: Wie zijn wij en wat doen wij?
Binnen onze organisatie staat uw kind centraal en bieden wij een aanbod van activiteiten aan waar kinderen plezier aan beleven en hun talent in kunnen ontwikkelen. Wij doen ons uiterste best om uw kind een geweldige opvangperiode te bieden. Niet alleen door ons aanbod van activiteiten maar ook om kinderen een plek te bieden waar zij zich veilig voelen en ruimte ervaren om zichzelf te kunnen zijn. Na school is er tijd voor ontspanning en leuke-dingen-doen. De BSO werkt met diverse leeftijdsgroepen waardoor kinderen op kunnen trekken met hun eigen leeftijdsgenootjes. Activiteiten die wij aanbieden zijn intern georganiseerd maar ook extern. Regelmatig zijn er sportactiviteiten, clinics, workshops muziek, dans, expressie maar er wordt ook regelmatig gekookt op de BSO. En laten wij ook niet vergeten dat wij regelmatig met de kinderen bezig zijn met zaaien, verzorgen en oogsten in onze eigen moestuin. Binnen de SKW hechten wij veel waarde aan natuur, gezonde voeding, natuurlijke materialen en sturen kinderen aan op een goede omgang met elkaar. Sociale vaardigheden zijn belangrijk in deze tijd.  

Mocht u behoefte hebben aan opvang bij de SKW dan kunt u contact met ons opnemen en geven wij u graag informatie of een rondleiding in één van onze locaties.

Informatie over de kosten kunt u vinden op onze website. Tevens kunt u via www.toeslagen.nl of op www.kostenkinderopvang.nl een berekening laten maken hoeveel tegemoetkoming u ontvangt. De belasting hanteert daarvoor een maximaal uurtarief waarover de vergoeding wordt berekend. Voor 2017 is dat 6,69 
 
Inschrijven voor de BSO is kosteloos, kan telefonisch (0299 654878) of per mail                         (info@kinderopvangwaterland.nl)
 
 
 
Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!