Op de Gouwzee hebben wij een pestprotocol.
De Gouwzee wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich optimaal en op een prettige, positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Voor het lezen van dit protocol klik hier.