Aanmeldingsformulier voor aanmelden nieuwe leerlingen. 


Klik hier voor aanmeldingsformulier in pdf formaat.
 

Zodra uw kind 4 jaar is kan het officieel worden ingeschreven op de Gouwzee. Natuurlijk kunt u uw kind al eerder aanmelden. De school neemt dan de gegevens van uw kind op in de administratie. Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent, zodat u een bewuste keuze kunt maken voor onze school. Bij inschrijving van een nieuwe leerling willen wij graag persoonlijk met u en uw kind(eren) kennismaken. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de Gouwzee. Deze wordt gedaan door de directeur en geeft u uiteraard de gelegenheid vragen te stellen. Wanneer u het aanmeldingsformulier bij de school heeft ingeleverd ontvangt u vanuit de administratie bericht dat uw kind staat ingeschreven.
Ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om een kennismakingsafspraak te maken. Dit gebeurt na schooltijd. Tijdens deze afspraak kunt u de leerkracht van alles vertellen over uw kind en zal de leerkracht praktische informatie geven over het reilen en zeilen in de groep. Ook kunt u afspraken maken over de tijdstippen waarop uw kind kennis kan maken met de leerkrachten, klasgenoten en ons onderwijs. Hiervoor worden meestal 3 dagdelen ingepland. Kinderen van vier jaar mogen een dag na hun verjaardag naar school. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie.

Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.

Aanmelden kan telefonisch bij de directeur, Afke Sijm: 0299-653532