Wat voor school zijn wij?


Wij bieden kinderen een veilige en duidelijk gestructureerde omgeving. Binnen deze afgebakende ruimte kunnen kinderen zich breed en naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Kinderen hebben een eigen persoonlijkheid met allerlei mogelijkheden en beperkingen. U mag van ons verwachten dat wij hier respectvol en positief handelend mee omgaan.

De dag begint met 10 minuten inloop. Gedurende deze tijd kunt u met uw kind de school binnen lopen en eventueel een korte vraag stellen of mededeling doen aan de leerkracht. Voor grotere vraagstukken kunt u dan ook een afspraak maken met de leerkracht. Alle leerkrachten staan bij de deur van het lokaal en wensen alle leerlingen een goede morgen d.m.v. een hand.

Vanaf 08.30 uur starten de lessen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Vooral lezen heeft onze speciale aandacht. Op dat gebied ontwikkelen wij ons nog steeds. Wij hanteren diverse leesvormen en maken gebruik van het protocol dyslexie. Aan de andere kant vinden wij bewegen erg belangrijk. Daarom hebben wij ook een vaste vakleerkracht in dienst. 2x per week krijgen de leerlingen van gr 3 t/m 8 gymnastieklessen.

Traditioneel staat onze school bekend om zijn culturele en creatieve activiteiten. De Gouwzee Parade is hier een mooi voorbeeld van. Elk kwartaal vindt er een speciaal optreden plaats door en voor de kinderen. Ouders / verzorgers zijn hierbij van harte welkom. Tijdens de creatieve circuits komen andere talenten van kinderen tot uiting. Deze momenten lenen zich voor knutselactiviteiten, maar ook wordt er regelmatig gekookt en gedanst.